ایالات متحده سازمان های کلیدی کشتیرانی و هواپیمایی ایران را تحریم می کند

    :بیانیه ی مایک پامپئو، وزیر امورخارجه ی ایالات متحده

 1398/9/21 

 امروز، ایالات متحده علیه سه نهاد ایرانی مرتبط با گسترش سلاح های كشتار جمعی اقدام می کند و هشت نهاد دیگررا كه به قاچاق سلاح از ایران به یمن كمك كرده اند تحریم می کند. وزارت امور خارجه ی آمریکا تحریم خطوط  کشتیرانی جمهوری  اسلامی ایران ، شرکت تابعه ی آن مستقر در چین به نام شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایسیل ، و شرکت ایرانی هواپیمایی ماهان را اعلام میکند. این تحریم ها بر اساس دستوراجرایی ۱۳۳۸۲ اعمال می شود که گسترش سلاح های کشتار جمعی، سیستم های انتقال این سلاح ها و حامیانشان را هدف قرار می دهد. رژیم ایران بافراهم کردن سلاح های حساس، اقدام به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل کرده است 

این تحریم ها هشداری است برای اینکه هرگونه معامله با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشتیرانی تابعه ی آن در چین به نام ایسیل، و هواپیمایی ماهان، ریسک همکاری با برنامه های حساس از جمله برنامه های هسته ای و موشکی را به همراه دارد. برای اینکه به صادر کنندگان کالاهای بشردوستانه زمان کافی برای یافتن روش های جایگزین حمل و نقل را بدهیم، تحریم خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت کشتیرانی تابعه ی آن در چین با اندکی تاخیر اعمال می شود. تحریم شرکت هواپیمایی ماهان و سه نمایندگی اصلی فروش آنها بلافاصله اعمال خواهد شد