بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه درمورد هفتمین سالگرد حبس خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنو

16 فوریه, 2018 | بیانیه, حقوق بشر, سیاست ها

بیانیه مطبوعاتی هتر نوئارت سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده واشنگتن دی سی ١۵ فوریه ٢۰۱٨   این هفته هفتمین سالگرد حبس نامزدهای انتخابات ریاست…