ایالات متحده دولتمردان ایرانی را در پی سرکوب معترضان پاسخگو قرار می دهد

بیانیه مطبوعاتی
وزیر امور خارجه مایک پامپئو

امروز، ایالات متحده یک دولتمرد ایرانی را که در قطع اینترنت مردم ایران دست داشته، تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا محمد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن آوری ایران را که وظیفه اش تامین ارتباط اینترنتی داخل ایران است، تحریم کرده. ایالات متحده در مبارزه مردم ایران با رژیم سرکوبگری که با بازداشت و کشتار معترضان، مردم را ساکت می کند، کنار آنها ایستاده است.

رهبران حکومت ایران امکان دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی را برای خودشان و کسانی که به آنها نزدیکند، حفظ کرده اند، اما مردمشان را از این ابزار اولیه ی ارتباط و ابراز عقیده محروم کرده اند. این رفتار دوگانه آنها مردم ایران را سرکوب می کند و همزمان، از وجود یک مافیای فاسد مذهبی حمایت می کند. هیچ کشور یا نهادی نباید برای تحقق فرایند سانسور یا تبعیض حقوق انسانی به این رژیم کمک کند.

ایالات متحده همواره از امکان دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، و آزادی تجمع مسالمت آمیز حمایت می کند و به پاسخگو شناختن کسانی که این آزادی ها را بی جهت محدود می کنند، ادامه خواهد داد. رژیم ایران در پی صیانت از کسانی است که حقوق مردم آن کشور را تضییع می کنند و می کوشند تا اعمال وحشتناکشان را پنهان کنند. ایالات متحده اما، این سرکوبگران حقوق بشر را معرفی خواهد کرد و اقدامات شرم آورشان را در تاریخ ثبت می کند.

.For the English press statement, please see this link