Flag

An official website of the United States government

بانوی اول از زنانی شجاع از سراسر جهان تجلیل به عمل آورد
2 در یک دقیقه بخوانید
29 ژوئن 2023

print sharing button

ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، از گروهی از زنان سراسر جهان بخاطر شجاعت آنها در مبارزه برای توانمندی و حقوق بشر زنان با وجود مخاطرات بزرگ شخصی، تجلیل به عمل آورد.

بانوی اول طی مراسمی در ٢٩ مارس که در آن جایزه بین المللی زنان شجاع وزیر امور خارجه را به ١٣ زن فوق العاده اهدا کرد گفت: “هر یک از دریافت کنندگان این جایزه داستانی فوق العاده از شهامت است که باید در رسیدن به دستاوردهایی فرا آنچه تصورش را داریم الهام بخش ما باشد. زندگی آنها توان بی کران روحیه بشری را به ما یادآوری می کند.”

این جایزه بین المللی که در سال ۲٠٠٧ پایه گذاری شد از زنانی که برای بهبود زندگی دیگران  شجاعت بی نظیر، توانمندی و رهبری نشان داده اند قدردانی کند.

برندگان جایزه از طریق برنامه تبادلی متخصصان وزارت امور خارجه به نام برنامه تبادل بین المللی رهبری به چندین شهر در سراسر ایالات متحده سفر و با مردم آمریکا ملاقات و گفتگو می کنند.

تاماس شانون، معاون وزیر خارجه در امور سیاسی در این مراسم در ستاد وزارت امورخارجه در واشنگتن گفت: “این زنان اغلب تنها با صدای خود و عزمی راسخ، احساسات مردمی و دولت های خود را برای افشا و برخورد با بی عدالتی و فساد و جلوگیری از خشونت افراطگرا و دفاع از حکومت قانون و صلح به تحرک واداشته اند. ما به قدردانی از این گروه زنان شگفت انگیز افتخار می کنیم.”

از زمان آغاز اهدای این جایزه، وزارت امور خارجه از بیش از صد زن از شصت کشور قدردانی کرده است.