Flag

An official website of the United States government

بخشهایی از سخنان جان کری، وزیر امور خارجه، در معرفی رندی بری به عنوان اولین نماینده ویژه در امور حقوق بشر دگرب
2 در یک دقیقه بخوانید
28 ژوئن 2023

print sharing button

این وقت بسیار مناسبی است برای خیر مقدم گفتن به رندی بری به عنوان اولین نماینده ویژه ما در امور حقوق بشر دگرباشان جنسی.

این انتصاب نمی توانست در زمان مناسب تری واقع شود. و صادقانه بگویم، حضور امروز همه این افراد در اینجا و افتخار جشن گرفتن این انتصاب برای من، حقیقتا به نحوی ارسال کننده پیامی محکم است. ما برای مخالفت با تعقیب و به حاشیه راندن دگرباشان جنسی وظیفه ای اخلاقی داریم. و ما وظیفه ای اخلاقی داریم برای ترویج جوامعی که عادلانه تر، منصفانه تر و با تسامح بیشتر هستند. اما اشتباه نکنید، این ضرورتی راهبردی نیز هست. حمایت بیشتر از حقوق بشر، به ثبات، شکوفایی، بردباری  و فراگیری بیشتر می انجامد، و نه گاه بلکه این چیزی است که همیشه رخ می دهد.

ایالات متحده در تعهدش  به پیشبرد حقوق بشر همه انسانها، و از جمله دگرباشان جنسی، به شکلی مناسب و برابر، اینجا در آمریکا و در سراسر دنیا تزلزل ناپذیر است.

در این شرایط وضعیت حساس است. در کشورهای متعددی جامعه دگرباشان جنسی با قوانین تبعیض آمیز و شیوه هایی روبرو هستند که شان آنها را هدف قرار می دهند، امنیت آنها را به مخاطره می اندازند و حقوق بشرشان را نقض می کنند. بسیاری از افراد دگرباش جنسی همچنان صرفا به خاطر کسی که به او عشق می ورزند مورد آزار قرار می گیرند، دستگیر و یا کشته می شوند. این قابل قبول نیست. و معتقدیم باید تغییر کند.

در همین زمان می دانیم که دولتها و نهادهای مردمی در بسیاری از مناطق در حال برداشتن گامهای مثبتی برای پیشبرد حقوق بشر دگرباشان جنسی هستند. و ما باید از آن موفقیتها بیاموزیم و آنها را گسترش دهیم. پس این جایگاه مهمی است که رندی در دست می گیرد.

ما در رندی هم مردی اصولی را داریم و هم مردی که ثابت شده می تواند اجماع ایجاد کند. او دیپلماتی است که می داند از کجا آمده است و برای چه قیام می کند، و مهمتر این که او می داند به کجا می رود و با چالشهای پیش روی ترویج حقوق بشر دگرباشان جنسی آشناست.

  • ما باید نقشه راهمان را برای اینکه آمریکا چگونه باید به قوانین و شیوه های ضد دگرباشان جنسی پاسخ دهدف به روز و تقویت کنیم. و من مفتخرم که وزارت امور خارجه زمان و تلاشهای قابل توجهی را به ایجاد راهکاری برای این مسائل اختصاص داده است.
  • در حالی که پاسخ گویی به بحران ممکن است ناگزیر باشد، ما باید به تلاشهایمان در حمایت از دولتها و فعالان نهادهای مردمی ای که تغییر را در کشورها هدایت می کنند ادامه دهیم. ما در همین زمان هم از طریق “صندوق برابری جهانی” کارهای خوبی می کنیم. اما بر کسی پوشیده نیست که نیازها بسیار بیشتر از منابع موجود هستند، و ما از کمک همه افرادی که بخواهند در پر کردن این فاصله یاری کنند، استقبال می کنیم.
  • ما باید بر مشارکتهای غیر دولتیمان اضافه کنیم و این به معنی کار کردن با گروه متنوع  شرکا از گروههای مذهبی، گروههای تجاری و گروههای مدنی برای ترویج  مدارا و اشاعه برابری است.

و در نهایت ما باید در کارمان با سازمانهای منطقه ای و شرکایمان در کشورهای جنوب، حقوق دگرباشان جنسی را در مبادلات دو جانبه و چند جانبه مان به طور کامل ادغام کنیم.

واضح است که ما کارهای زیادی برای انجام داریم و بخش بزرگی از آن از امروز شروع می شود. نمی دانم چگونه بگویم که چقدر فاصله درازی که در مدت زمانی کوتاه پیموده ایم فوق العاده است.

می خواهم تاکید کنم که اکرچه نبرد را هنوز نبرده ایم، اکنون زمان ناامید شدن نیست. اکنون زمان آن است که همه ما فعال بمانیم و به پیش برانیم و باور کنیم که تغییری که ما توانسته ایم حس کنیم، تغییری است که همه مردم در نهایت و زمانی که ما موانع را در هم بشکنیم و حقیقتا مردم را تعلیم و آموزش دهیم که چیزی برای ترس وجود ندارد، تجربه خواهند کرد.

زمان تاکیدی مجدد است، که ما امروز با این اعلامیه و انتصاب چنین می کنیم، بر شان همه انسانها، و به بلندی گفتن که مهم نیست چه کسی هستید و چه کسی را دوست دارید، ما در کنار شما می ایستیم. این تنها یک پیام نیست. این جنبشی است که ما می توانیم آغاز کنیم، و با کارمان در اینجا و با هم خواهیم دید که این جنبش موفق می شود. ما به حرکت ادامه خواهیم داد. ما به حرکتمان به سوی هدف مشترکمان، عدالت و برابری برای همه، ادامه خواهیم داد. بنابر این رندی، درحالی که امروز در حلقه خانواده و دوستان قرار داری، می خواهم بدانی که از اعتماد کامل پرزیدنت اوباما برخورداری، اعتماد کامل من را داری و احترام و قدردانی خانواده وزارت امور خارجه را با خود داری. من مشتاق همکاری نزدیک با تو و همه کسانی که در اینجا هستند و همه آنانی که به این هدف متعهدند در ماهها و سالهای آینده هستم. بیایید بر سر آن بمانیم. خدا نگهدار و رندی از اینکه این وظیفه را به عهده می گیری سپاسگزارم.