بیانیه به مناسبت نه سال حبس رهبران بهایی در ایران

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

۱۴ مه ۲۰۱۷

بیانیه هتر نوئرت، سخنگو

نه سال حبس رهبران بهایی در ایران

نه سال پیش، هفت رهبر جامعه بهاییان ایران دستگیر و به دلیل فعالیتهایشان در زمینه اعتقادشان به و به جای آوردن دینشان، به جاسوسی، توهین به مقدسات دینی، و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی  متهم شدند. آنها به طور ناعادلانه به بیست سال حبس محکوم شدند. امروز فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم، و مهوش ثابت هنوز پشت میله های زندان هستند و محکومیتی ناعادلانه را به خاطر اعمال [حق]آزادیهای مذهبی، اجتماع و بیان طی می کنند.

پرونده های آنها مدرکی دیگر است بر ادامه بی توجهی و نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط ایران. ما حبس ادامه دار آنها، و همچنین گزارشها در مورد آزار آنها در دوران حبس، را محکوم می کنیم و از ایران می خواهیم تا آنها را به همراه همه دیگر زندانیان عقیدتی، فورا آزاد کند.

حکومت ایران باید محروم کردن مردمش را از حقوق بشر و آزادیهای بنیادینشان، از جمله آزادی دینی و عقیدتی، متوقف کند. ما از حکومت ایران می خواهیم تا به قوانین خود عمل کند و به تعهدات بین المللیش عمل کند و آزادیهای بیان، اندیشه، مذهب یا عقیده،  اجتماعات، تجمع و گردهمایی مسالمت آمیز را برای همه ایرانیان تضمین کند.