Flag

An official website of the United States government

بیانیه نوروزی رئیس جمهور بایدن
1 در یک دقیقه بخوانید
20 مارس 2021

The White House: Washington Seal

بهار نمادی ابدی از تجدید حیات و تولد دوباره است همراه با نور و امید که دل های مردم را از ایالات متحده گرفته تا ایران، آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه، و اروپا پر می کند. این همان پیام و شادی نوروزی است که ما با یک سفره هفت سین در کاخ سفید گرامی می داریم. امسال شاید بیشتر از همیشه آن پیام به شدت مورد نیاز است. پس از این همه رنج و ضرر، به ما یادآوری می شود که روز های بهتری پیش رو هستند و همه ما باید با یکدیگر برای دستیابی به یک آینده مشترک توام با صلح، سعادت و تفاهم بیشتر، همکاری کنیم. همانطور که ما همچنان به پیشرفت در مقابل کووید-۱۹ ادامه می دهیم، امیدوارم به زودی جشن های مجازی ما به آن شادی و هم پیوندی باز گردد که در گردهمایی با خانواده و دوستان احساس می کنیم.

نوروز مبارک!‌