Flag

An official website of the United States government

بیانیه وزارت امور خارجه پیرامون اعتراضات در ایران
2 در یک دقیقه بخوانید
29 جولای 2021

DOS Seal

اعتراضاتی که در ایران با خشکسالی در خوزستان – به دلیل سوء مدیریت و بی توجهی حکومت – شروع شد اکنون در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، و تبریز گسترش یافته است. مردم ایران اکنون کانون توجه را نه تنها بر نیازهای برآورده نشده خود بلکه بر آرزوهای تحقق نیافته شان برای احترام به حقوق بشر نیز متمرکز کرده اند – حقوقی که همه افراد در سراسر جهان شایسته آنها هستند. 

مردم ایران حق دارند نارضایتی خود را بیان کنند و دولت خود را مسئول بدانند اما ما گزارش های آزاردهنده ای را دیده ایم مبنی بر شلیک نیروهای امنیتی به معترضان که منجر به مرگ چندین نفر شده است. ما استفاده از خشونت علیه معترضان مسالمت آمیز را محکوم می کنیم. ما از حقوق مردم ایران برای تجمع مسالمت آمیز و بیان عقیده شان بدون ترس از خشونت و بازداشت توسط نیروهای امنیتی،‌ حمایت می کنیم. ما همچنین گزارش های مربوط به کاهش سرعت اینترنت در منطقه را زیر نظر داریم. ما از دولت ایران می خواهیم که به شهروندانش اجازه دهد تا از حق آزادی بیان خود بهره مند شوند و آزادانه به اطلاعات از جمله از طریق اینترنت دسترسی پیدا کنند. 

– ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه