Flag

An official website of the United States government

تحریم مقامات ایرانی به دلیل مشارکت در نقض فاحش حقوق بشر
1 در یک دقیقه بخوانید
10 مارس 2021

Infographic

امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، نگرانی های خود پیرامون سوء استفاده هایی که دولت ایران همچنان علیه شهروندان خود انجام می دهد از جمله بازداشت ناعادلانه تعداد بسیار زیادی از افراد در شرایط اسفناک را به وضوح بیان کردیم. ایالات متحده متعهد به پاسخگو دانستن کسانی است که مسئول چنین اقداماتی هستند. بنابراین، من طبق بند ۷۰۳۱ (c) قانون تخصیص عملیات خارجی و برنامه های مرتبط ۲۰۲۱ وزارت امور خارجه، بازجویان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی همتیان و مسعود صفدری را به دلیل مشارکت درنقض فاحش حقوق بشر مانند شکنجه و یا رفتار و یا مجازات بیرحمانه غیرانسانی، و تحقیرآمیز زندانیان سیاسی و اشخاصی که در جریان اعتراضات سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ در ایران بازداشت شده اند، تحریم می کنم. این افراد و اعضای فامیل درجه یک آنها واجد شرایط ورود به ایالات متحده نیستند.

ما همچنان تمامی ابزارهای مناسب را برای تحمیل هزینه به آنهایی مسئول نقض حقوق بشر و سوء استفاده در ایران هستند، در نظر خواهیم گرفت. ما با متحدان خود نیز برای ارتقا مسئولیت پذیری در مورد چنین تخلفات و سوء استفاده ها همکاری خواهیم کرد. ایالات متحده به حمایت از حقوق مردم در ایران ادامه خواهد داد و از دولت ایران می خواهد با مردم خود با احترام و وقار رفتار کند.

– تونی بلینکن، وزیر امور خارجه