Flag

An official website of the United States government

تحریم مقامات و نهادهای ایرانی مرتبط با ادامه سرکوب تظاهرات، سانسور، و اعمال ظلم در زندان ها
2 در یک دقیقه بخوانید
26 اکتبر 2022

تحریم مقامات و نهادهای ایرانی مرتبط با ادامه سرکوب تظاهرات، سانسور، و اعمال ظلم در زندان ها

آنتونی جی بلینکن، وزیر امور خارجه

۲۶ اکتبر ۲۰۲۲

۴ آبان ۱۴۰۱

چهل روز از کشته شدن مهسا «ژینا» امینی ۲۲ ساله در بازداشت به اصطلاح «پلیس امنیت اخلاقی» ایران می گذرد. در این روز سوگواری و تأمل، ما به خانواده او و مردم ایران می پیوندیم.

در چهل روز گذشته، مقامات ایرانی صدها نفر دیگر، از جمله زنان و دختران جوان را در سرکوب وحشیانه برای فرونشاندن اعتراضات مسالمت آمیز ناشی از مرگ مهسا، کشته اند. شجاعت آنها در ادامه دادن به رهبری اعتراضات با وجود این سرکوب، الهام بخش جهان است.

در چنین روزی، ما خبر از اقدام مشترک وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری در تحریم چهارده فرد و سه نهاد، با استفاده از پنج مجوز مختلف را می دهیم.

این افراد و نهادها که به تازگی تحریم شده اند، طیفی از مسئولین سرکوب ایران را نمایندگی می کنند: رهبران ارشد دستگاه امنیتی، مقامات سطوح میانی که شاید باور داشتند می توان به همسایگان خود ظلم کرد و ناشناس ماند، و سازمان ها و افرادی که به توانایی مردم ایران در استفاده از اینترنت برای ارتباط با یکدیگر و جهان بر تاخته اند.

این فهرست شامل یک مؤسسه آموزش سایبری است که در جذب و آموزش افراد دخیل در هک و مختل کردن ارتباط بین معترضان علیه رژیم ایران به وزارت اطلاعات ایران کمک می کند.

اعتراضات مسالمت آمیز با حضور تعداد زیادی از ایرانیان و همچنین تلاش های رژیم ایران برای سرکوب خشونت آمیز آنها اکنون وارد دومین ماه خود شده است. سرکوب مداوم و خشونت آمیز توسط رژیم، زیر نظر داشتن گسترده شهروندان، و اختلال در ارتباطات، آخرین یادآور بی اعتنایی وقیحانه جمهوری اسلامی به آزادی های اساسی و حقوق بشر ایرانیان است. ما همچنان به یافتن راه های عملی برای حمایت از مردم ایران در اعتراض مسالمت آمیز برای حقوق انسانی خود در مواجهه با سرکوب وحشیانه ادامه خواهیم داد.