Flag

An official website of the United States government

تحریم فعالان سایبری ایران به دلیل تلاش جهت نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده آمریکا
2 در یک دقیقه بخوانید
19 نوامبر 2021

فعالان سایبری با پشتیبانی دولتی، از جمله گروه هایی در ایران، در فعالیت های مخفیانه و فریبنده جهت انتشار اطلاعات نادرست از طریق سایت های اینترنتی و رسانه های اجتماعی که به منظور تضعیف باور شهروندان آمریکایی به انتخابات ایالات متحده طراحی شده بود، دست داشته اند.

امروز، ایالات متحده آمریکا شش فرد و یک نهاد ایرانی را به منظور تلاش در جهت نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده آمریکا متعاقب با فرمان اجرایی ۱۳۸۴۸ مورد تحریم قرار می دهد. با انجام این اقدام، دولت ایالات متحده ابراز می کند که حاضر و قادر است تا فعالان سایبری با پشتیبانی دولتی را به دلیل تلاش جهت تضعیف اعتماد عمومی نسبت به روند و موسسه های انتخاباتی ایالات متحده، پاسخگو نگه دارد.

تحریم های امروز نشانگر تلاش های جمعی وزارت خزانه داری، وزارت امور خارجه و اداره تحقیقات فدرال می باشد. دولت ایالات متحده اقدامات مختل کننده و قاطعی را علیه کسانی که به دنبال مداخله و بی حرمت کردن انتخابات ما هستند انجام داده است؛ از جمله این اقدامات هشدار اف.بی.آی به عموم مردم در مورد تلاش ها در جهت نفوذ پیش از انتخابات ۲۰۲۰ است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقدامات امروز، لطفاً به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری مراجعه کنید: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0494