Flag

An official website of the United States government

حمایت از اقدامات بریتانیا در مقابله با فعالیت های خصمانه ایران
بیانیه متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه

بیانیه متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد حمایت از اقدامات بریتانیا در مقابله با فعالیت های خصمانه ایران

3 در یک دقیقه بخوانید
31 جولای 2023

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه

چهت انتشار فوری

بیانیه متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه

۶ ژوئیه ۲۰۲۳

۱۵ تیر ۱۴۰۲

حمایت از اقدامات بریتانیا در مقابله با فعالیت های خصمانه ایران

ما از اعلام برنامه های بریتانیا مبنی بر وضع یک بسته تحریمی جدید، جهت پاسخگو نمودن ایران در قبال فعالیت های خصمانه اش استقبال می کنیم. ایالات متحده آمریکا تمامی شرکای همفکر خود را به اتخاذ تدابیر بیشتر جهت مقابله با اقدامات خصمانه ایران ترغیب می نماید. ما جهت مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران، گسترش تسلیحات، سرکوب وحشیانه در داخل کشور و تهدید های این رژیم علیه افراد در سراسر جهان، همچنان در کنار بریتانیا و جامعه بین المللی خواهیم ایستاد. ما بار دیگر توطئه های ایران علیه شهروندان آمریکایی و شهروندان سایر کشورها را محکوم نموده و بر عزم خود در همکاری با بریتانیا و سایر متحدان و شرکایمان جهت واکنش و جلوگیری از هرگونه تهدید یا حمله از جانب ایران تاکید می نماییم. فعالیت های خصمانه ایران شدیدا با تلاش های گسترده ایالات متحده آمریکا جهت کاهش تنش ها و تضمین یک خاورمیانه یکپارچه تر و پررونق تر در تضاد است.