دنیا باید اقدامات هسته ای رژیم ایران را جدی بگیرد

بیانیه ی مطبوعاتی
وزیر امور خارجه مایک پامپئو

آخرین اقدامات هسته ای ایران نمایانگرمقاصد دولت برای باج گرفتن از جامعه ی بین المللی و اجبار آنها به پذیرش خشونت و ترورتوسط رژیم ایران است درحالیکه سعی در تضعیف حاکمیت همسایگانش را دارد. اعضای جامعه بین المللی که به درستی از آخرین حملات و تحریکات ایران نگران هستند ، باید تصور کنند که ایران با داشتن سلاح هسته ای چه رفتاری از خود نشان خواهد داد. آمریکا هرگزاجازه ی چنین اتفاقی را نخواهد داد.

گسترش فعالیت های هسته ای ایران این نگرانی را ایجاد می کند که ایران در مسیر دستیابی سریع به سلاح هسته ای است. اکنون زمان آن رسیده است که تمام دولت ها این باج گیری هسته ای ایران را نفی کنند و برای افزایش فشاربرایران قدم های جدی بردارند. تحریکات متعدد هسته ای ایران شایسته ی چنین اقداماتیست.

For the press statement in English, please follow this link