Flag

An official website of the United States government

روادید غیرمهاجرتی
3 در یک دقیقه بخوانید

لطفا برای اطلاعات کامل در مورد اقدام برای ویزای غیر مهاجرتی ایالات متحده، از جمله فهرست انواع ویزاهای غیر مهاجرتی، از تارنمای خدمات پشتیبانی جهانی (GSS) ما دیدار کنید.

متقاضیان ویزای آمریکا که در جمهوری اسلامی ایران اقامت دارند

بخش کنسولی آمریکا در سراسر جهان به طور معمول مصاحبه‌هایی به زبان انگلیسی یا به زبان آن کشور انجام می‌دهد. سه بخش کنسولی، فرآیند درخواست ویزا و مصاحبه‌ها را به زبان فارسی انجام می‌دهند. این صفحه قرار ملاقات‌های موجود برای مصاحبه فارسی در بخش‌های کنسولی شهرهای زیر را نشان می‌دهد:

اگر تصمیم دارید در بخش کنسولی دیگری درخواست بدهید و به زبان انگلیسی یا زبان آن کشور صحبت نمی‌کنید، ممکن است در فرآیند درخواست ویزای شما تأخیر به وجود آید.

متقاضیان ویزای آمریکا که در خارج از ایران زندگی میکنند

شهروندان ایرانی که در خارج از ایران زندگی می کنند، باید در سفارت یا کنسولگری آمریکا در محل اقامتشان اقدام کنند. به طور کلی شهروندان ایرانی ساکن در ایران می توانند در همه سفارتها یا کنسولگریهای آمریکا که خدمات ویزاهای غیر مهاجرتی آمریکا را ارائه می کنند، برای دریافت ویزا اقدام کنند. اما لطفا توجه داشته باشید که سفارتهای آمریکا در آنکارا و ایروان و کنسولگری آمریکا در دبی دارای مامورین کنسولی آشنا به زبان فارسی و همچنین آشنا به پرونده ها و مدارک ایرانی، هستند. اضیان باید همیشه پیش از هر چیز با مراجعه به تارنمای سفارت یا کنسولگری مورد نظرشان، مشخص کنند که آیا سفارت یا کنسولگری مزبور محدودیتی برای متقاضیان ویزای غیر مهاجرتی اهل کشورهای دیگر قائل هستند یا نه.

مصاحبه های ویزا به زبان فارسی می توانند در نقاط مختلفی صورت بگیرند، از جمله:

لطفا برای اطلاعات کامل در مورد اقدام برای ویزای غیر مهاجرتی ایالات متحده، از جمله فهرست انواع ویزاهای غیر مهاجرتی، از تارنمای