Flag

An official website of the United States government

روادید مهاجرتی
2 در یک دقیقه بخوانید

ویزاهای مهاجرتی ایالات متحده برای شهروندان و افراد مقیم ایران در سفارتهای ایالات متحده در کشورهای زیر پردازش می شوند:

سفارت ایالات متحده در آنکارا، ترکیه

سفارت ایالات متحده در ابوظبی، امارات متحده عربی

سفارت ایالات متحده در ایروان، ارمنستان

به منظور تقاضا برای ویزای مهاجرتی، یک شهروند خارجی که بدنبال مهاجرت می باشد، معمولا باید از سوی یک شهروند ایالات متحده، یک خویشاوند (یا خویشاوندان) نزدیک مقیم قانونی دائمی در ایالات متحده و یا یک کارفرمای احتمالی مورد حمایت مالی قرار گیرد و پیش از تقاضا برای ویزای مهاجرتی، باید دارای درخواست تایید شده باشد. فرد حامی با ارائه  درخواست به اداره خدمات مهاجرت و شهروندی ایالات متحده (USCIS) از طرف فرد متقاضی، این فرایند را آغاز می کند. شما می توانید فهرست طبقه بندی ویزاهای ما را در usvisas.state.gov مشاهده بفرمایید تا درباره انواع مختلف ویزاهای مهاجرتی به ایالات متحده، از جمله برنامه ویزای گونه گونی (قرعه کشی گرین کارت) مطالعه کنید.  سپس، برای شروع تقاضای ویزایمهاجرتی مراحل پردازش ویزای مهاجرتی یا فرایند ویزای گونه گونی را در usvisas.state.gov دنبال کنید.

هنگامی که اداره خدمات مهاجرت و شهروندی ایالات متحده درخواست شما را تایید کرد و شما مراحل پیش پردازش را با اداره ملی روادید (NVC) کامل کردید، یا اگر در قرعه کشی ویزایگونه گونی انتخاب شده اید و مراحل پردازش را با مرکز کنسولی کنتاکی (KCC ) تکمیل کرده اید، دستورالعملهایی که توسط اداره ملی ویزا (NVC) یا مرکز کنسولی کنتاکی (KCC ) دریافت کرده اید را همراه با اطلاعات ارائه شده در این تارنما، برای راهنمایی و دستورالعملهای بیشتر مطالعه کنید.