Flag

An official website of the United States government

فرستاده ویژه در امور حقوق بشر دگرباشان جنسی
2 در یک دقیقه بخوانید
28 ژوئن 2023

print sharing button

برای من بسیار مایه افتخار است که انتصاب رندی بری را به عنوان اولین فرستاده ویژه  در امور حقوق بشر دگرباشان جنسی اعلام کنم.

ما برای یافتن یک مسوول آمریکایی مناسب برای این ماموریت مهم بسیار جستجو کردیم. رندی یک رهبر است. او یک مشوق است. اما مهمتر از همه برای این مسوولیت، او دارای بینش است. رندی در هر جایی که خدمت کرده است، از نپال تا نیوزیلند، از اوگاندا تا بنگلادش، از مصر تا آفریقای جنوبی، و به تازگی به عنوان سرکنسول در آمستردام،  او سرآمد بوده است. او صدای صراحت و قاطعیت برای حقوق بشر است. و من یقین دارم که رهبریت رندی در سمت فرستاده جدید ما تلاشهای در حال انجام برای پیش رفتن به سوی دنیایی عاری از خشونت و تبعیض علیه دگرباشان جنسی را به شدت پیش خواهد برد.

حمایت از و ترویج حقوق بشر دگرباشان جنسی در مرکز تعهد ما به پیشبرد جهانی حقوق بشر قرار دارد – در قلب و ضمیر دیپلماسی ما. به همین دلیل است که ما برای الغای قوانینی که در کشورهای مختلف دنیا روابط با رضایت طرفین بین دو فرد همجنس را جرم می انگارند، در کاریم. به همین دلیل است که ما در حال ساختن ظرفیتمان برای پاسخگویی سریع به خشونتها علیه دگرباشان جنسی  هستیم، و به همین دلیل است که ما از طریق “صندوق جهانی برابری” در حال کار با دولتها، جوامع مدنی و بخش خصوصی هستیم تا از پیشبرد جهانی حقوق بشر دگرباشان جنسی حمایت کنیم.

بارها و در کشورهایی متعدد دگرباشان جنسی بخاطر کسی که به او عشق می ورزند مورد تهدید قرار می گیرند، به زندان می افتند و تحت تعقیب قرار می گیرند. دولتهای زیادی قوانین را پیشنهاد داده اند و یا از تصویب گذرانده اند با هدف محدود کردن آزادی بیان، گردهمایی، مذهب و تظاهرات مسالمت آمیز. بیش  از ۷۵ کشور روابط با رضایت طرفین بین دو فرد همجنس را جرم می دانند.

در همین زمان و در بسیاری از موارد با کمک ما دولتها و دیگر موسسات، از جمله نمایندگان همه ادیان، گامهایی را بر می دارند تا حقوق جهانی بشر همه افراد را، بدون توجه به گرایش جنسی و هویت جنسی، دوباره تایید کنند. پس درحالی که این مبارزه هنوز به پیروزی نرسیده است، زمان نا امید شدن نیست. زمان فعال باقی ماندن است. زمان تثبیت برابری و شان همه افراد، جدا از گرایش جنسی یا هویت جنسی آنهاست. و من یقین دارم با کمک رندی در رهبری تلاشهای ما، این دقیقا همان چیزی است که ما می توانیم و خواهیم کرد.