Flag

An official website of the United States government

لحظه ای سرنوشت ساز برای زنان و دختران
2 در یک دقیقه بخوانید
29 ژوئن 2023

دختردرحالیکه مقامات و دیپلمات ها از کشورهای سراسر جهان این هفته برای شرکت در شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) در نیویورک گردهم می آیند، برخی ها ممکن است به پیدا کردن راه حل برای چالش هایی که زنان و دختران با آنها مواجه هستند، فکر نکنند. ولی باید به این مسئله فکر کنند. با داده هایی که به روشنی اهمیت نقش مهمی را که زنان و دختران در ایجاد صلح و رفاه ایفا می کنند نشان می دهند، سازماندهندگان این مجمع رویدادهای بلندپایه ای را برای پرداختن به مسائل مربوط به زنان و دختران برنامه ریزی کرده اند. ما برای تغییر وضعیت یک فرصت تاریخی در دست داریم و باید آن را دریابیم.

چالش هایی که متوجه زنان و دختران هستند به خوبی شناخته شده اند. موانع چشمگیری هنوز زنان را از مشارکت کامل در زندگی سیاسی و اقتصادی کشورهای سرتاسر جهان بازمی دارند. در بسیاری نقاط، دختران از فرصت های آموزشی که پسرها از آن برخوردارند، محروم هستند. و وقتی جنگ و بی ثباتی طغیان می کند، آنها در معرض خطر تجاوز، سوءرفتار و استثمار جنسی و حتی بردگی قرار می گیرند. به این دلایل، مسائل مربوط به زنان باید در تمام زمینه های سیاست خارجی ما گنجانده شده و در تعاملات ما با رهبران، جامعه توسعه، و به طور گسترده تر با مردم در سراسر جهان مطرح شوند. اگر بخواهیم به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل پس از ۲۰۱۵دست یابیم، باید کاملاً به چالش هایی که زنان و دختران با آن مواجه هستند رسیدگی شود.

کری، وزیر امور خارجه، هفته را با میزبانی طرح فراخوان به اقدام آغاز کرد؛ نشستی که وزرای کشورها، مقامات سازمان ملل و رهبران سازمان های غیردولتی را گردهم آورد. او بر اختصاص کمک مالی جدید به ابتکار ایمن از آغاز، برای پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت و واکنش به آن در بحران انسانی اضطراری تاکید ورزید. این ابتکار که در مجمع عمومی سال گذشته اعلام شد، به شکاف عمیق بین تهدیدهای متوجه زنان و دختران در وضعیت های اضطراری و منابع کنونی در دسترس برای یاری رسانی به افراد آسیب پذیر، می پردازد. پیشرفت در ایمن از آغاز نشان می دهد که ایالات متحده به تعهد خود به فراخوان به اقدام عمل می کند. در این نشست ما همچنین تازه ترین پیشرفت هایی را که توسط سایر دولت ها و آژانس های انسان دوستانه به انجام رسیده اند، خواهیم شنید.

در گفت و شنود وزیران در مشارکت آینده برابر در ۲۲سپتامبر، وزیر کری با رهبران جهانی که جهت افزایش فرصت ها برای زنان در بخش دولتی و خصوصی می کوشند، ملاقات خواهد کرد. این کشورها- از ژاپن گرفته تا مکزیک و تونس- اهمیت نقش زنان را در رشد اقتصادی، ثبات و صلح برسمیت می شناسند.

با مشارکت آینده برابر که وارد سومین سال فعالیت خود می شود، ایالات متحده مشتاقانه از مشارکت کنندگان تازه استقبال می کند. ما اکنون در کنار ۲۷شریک که از طریق سیاست های نوآورانه و اصلاحات قانونی و مقرراتی به گسترش مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان متعهد هستند، می ایستیم. والری جارت، مشاور ارشد پرزیدنت اوباما و رئیس شورای کاخ سفید در مورد زنان و دختران، درباره طرح های داخلی با هدف حصول اطمینان از برخورداری زنان و دختران از فرصت های برابر، سخنانی ایراد خواهد کرد. اعضای جدید این مشارکت مانند شیلی، سوئیس و بریتانیا نیز درباره دلایل پیوستن شان به آینده برابر نیز توضیحاتی را ارائه خواهند داد. دولت هایی که با یکدیگر جهت ایجاد و ارائه فرصت برای زنان و دختران کار کرده اند تا آنها نیز بتوانند به توان بالقوه شان تحقق بخشند، درس های آموخته و بهترین عملکردها را مبادله خواهند کرد.

وظیفه ما- به عنوان دیپلمات های ایالات متحده و شهروندان جهان- اطمینان یافتن از این است که تلاش های جمعی در این هفته فقط به حرف و وعده نیانجامد. اگر بخواهیم به طور معنی دار به خشونت مبتنی بر جنسیت و خشونت جنسی در جنگ بپردازیم، فقر را کاهش داده و برای رشد اقتصادی فرصت ایجاد کنیم، باید دست به اقدام زنیم. برای ایجاد تغییر مثبت، ما باید منابع مان را در کنار یکدیگر بگذاریم. صلح و سعادت سیاره ما به آن بستگی دارد.