Flag

An official website of the United States government

مصاحبه برای اخذ روادید تحصیلی
2 در یک دقیقه بخوانید

با وجود اینکه باید بخاطر داشته باشید که هنگام مصاحبه برای اخذ ویزا، تمامی مدارکی که ممکن است مفید واقع شوند را به همراه خود داشته باشید، اما همچنین حائز اهمیت است که به یاد داشته باشید که مصاحبه ویزا در واقع  یک مصاحبه است و جلسه ای به منظور بررسی مدارک نیست. با اثبات کردن اینکه بعد از پایان تحصیلات، قصد بازگشت به ایران را دارید، بر دوش شما است. بهترین کاری که می توانید انجام دهید صحبت کردن به صورتی واضح و روشن است.

  1. چرا می خواهید وارد این دانشگاه خاص شوید.
  2. تحصیل در چه رشته ای را مد نظر دارید؟
  3. بعد از بازگشت به ایران، در نظر دارید که از تحصیلات خود چگونه استفاده کنید.

آمادگی داشته باشید تا در ۳ تا ۵ جمله به این اطلاعات پاسخ دهید، و آن پاسخها را با خانواده و دوستان خود تمرین کنید تا اینکه در تکلم آنها به زیان انگلیسی احساس راحتی کنید.

برخی از سوالاتی که ممکن است مطرح شوند عبارتند از :

  • چرا این دانشگاه را انتخاب کردید؟
  • چه شخصی مخارج تحصیلی شما را تقبل خواهد کرد؟
  • چرا تحصیلات خود را در کشورتان انجام نمی دهید؟
  • آیا در نظر دارید که در آمریکا کار کنید؟
  • بعد از اتمام تحصیلات، چه برنامه ای دارید؟
  • امتیاز TOEFLشما چه بود؟

همچنین، مانند هر مصاحبه دیگری، داشتن پوشاک مناسب و لبخند زدن نیز اهمیت دارد.در ارتباط با مدارک، بهتر است که مدارک بیشتری را به همراه خود داشته باشید تا کمتری. فقط آنها را به ترتیب نگهداری کنید تا پیدا کردن مدارک لازم آسان باشد