Flag

An official website of the United States government

نهالهای توانمندسازی: وامهای کوچک به کمک زنان زعفران کار افغان می آیند
3 در یک دقیقه بخوانید
29 ژوئن 2023

print sharing button

انجمن زنان زعفران کار غوریان سازمانی است که از دل نومیدی جوانه زده است. شهرستان غوریان در مرز ایران و در ولایت هرات، جایی است که زمینهای کشاورزی بایر هستند و مردها برای یافتن شغلی مناسب در تلاش. در میان اینهمه خشکسالی، زعفران است که برای قرنها در این منطقه پرورش داده شده است، اما کشاورزان این منطقه که تعدادشان حداقل به ۷۰۰ نفر می رسد، در دور باطلی از نداشتن نقدینگی در فصل کاشت و بهای کم زعفران در فصل برداشت گرفتارند.

این شرایط برای زنان زعفران کار بدتر است؛ زنانی که بطور سنتی در ازای رسیدگی به زمینهای کوچک کشاورزی و کار در فصل برداشت محصول، از سوداگران مساعده هایی ناچیز می گیرند. دهها سال بود که زنان غوریانی درماههای طولانی بین کاشت تا برداشت، هیچ منبع دیگری برای بدست آوردن پول نقد و مشارکت در مخارج خانواده  نداشتند. به نظر می رسید که این سیستم نه چندان سالم اقتصادی قابل تغییر نباشد –این روند ادامه داشت تا وقتی که زنان زعفران کار تصمیم گرفتند تا با کمی کمک از ایالات متحده، دست دلالان را از این چرخه باطل کوتاه کنند.

“صندوق توسعه کشاورزی” افغانستان موسسه ای مالی در مالکیت دولت افغانستان است که با حمایت دولت ایالات متحده و برخی آژانسهای کمک رسان دیگر از سال ۲۰۱۱ به تامین سرمایه برای زنان زعفران کار غوریانی پرداخته است. اولین وام این صندوق به میزان ۱۵۵هزار دلار بود که اعضای این انجمن – که  در آن زمان شامل ۱۱۷ زن بود – را قادر ساخت تا بی نیاز از گرفتن مساعده از دلالان، کودهای کشاورزی لازم را تهیه نموده و بخشی از هزینه های زندگی شان را نیز تامین کنند.

این انجمن در پایان فصل برداشت، زعفرانها را خشک و انبار کرد و با فروش آن به بهترین پیشنهاد موفق به بازپرداخت وام شد. طرح تامین سرمایه برای زنان زعفران کار غوریانی همچنان در جریان است و بااینکه در مقیاسی نسبتا کوچک عمل می کند به گونه ای چشمگیر پیشرفت داشته است. وامی که در سال ۲۰۱۴ به موسسه زنان زعفران کار غوریانی اعطا شد اینبار تقریبا دوبرابر و به میزان ۳۰۰هزار دلار بود. این انجمن اکنون یکی از چندین سازمانی است که وامهای اینچنینی را در اختیار بیش از ۸۰۰کارآفرین زن کشاورز قرار می دهد.

منیژه سخن یار، مسئول سرمایه گذاری اسلامی در یکی از بانکهای شرکت کننده در این طرح می گوید: ” این حق زنان است که در توسعه اقتصادی مشارکت کرده و از آن سود ببرند. در صندوق توسعه کشاورزی ما در تلاشیم تا اطمینان حاصل کنیم که این فرصت به زنان داده می شود.”