Flag

An official website of the United States government

پاداش برای عدالت – پیشنهاد پاداش برای اطلاعات در مورد فعالیت های سایبری مخرب خارجی علیه زیرساختهای حیاتی ایالا
2 در یک دقیقه بخوانید
16 جولای 2021

Rewards for justice poster.

برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه ایالات متحده که توسط سرویس امنیت دیپلماتیک اجرا می شود یک پاداش حداکثر ۱۰ میلیون دلاری را برای اطلاعات منجر به شناسایی یا موقعیت مکانی هر شخصی که تحت هدایت و یا کنترل یک دولت خارجی در فعالیت های مخرب سایبری علیه زیرساخت های حیاتی ایالات متحده (خلاف قانون کلاهبرداری و سواستفاده رایانه ای) عمل می کند، ارائه می دهد.

برخی از اقدامات مخرب سایبری که زیرساخت های حیاتی ایالات متحده را هدف قرار می دهند می توانند قانون کلاهبرداری و سواستفاده رایانه ای را نقض کنند. نقض این قانون می تواند شامل این موارد باشد:  فرستادن تهدیدهای اخاذی به عنوان بخشی از حملات باج افزاری ؛ دسترسی غیر مجاز عمدی به رایانه  و یا دسترسی فراتر از حد مجاز و  بدین طریق کسب اطلاعات از هر گونه رایانه محافظت شده؛ و انتقال آگاهانه یک برنامه ، اطلاعات، کد، یا دستور بدون مجوز و در نتیجه چنین رفتاری، عمداً آسیب رساندن به یک رایانه محافظت شده. رایانه های محافظت شده نه تنها شامل سیستم های رایانه ای دولت و نهادهای مالی ایالات متحده می شوند، بلکه سیستم های مورد استفاده و اثر گذارنده بر تجارت یا ارتباطات بین ایالتی یا خارجی را نیز در بر می گیرند.

مطابق با جدیتی که ما به این تهدیدات نگاه می کنیم، برنامه پاداش برای عدالت یک کانال گزارش اطلاعات را در دارک وب یا وب تاریک (بر اساس مرورگر تور) ایجاد کرده است تا از ایمنی و امنیت منابع احتمالی محافظت کند. برنامه پاداش برای عدالت همچنین با شرکای بین سازمانی همکاری می کند تا پردازش سریع اطلاعات و همچنین جابجایی احتمالی و پرداخت پاداش به منابع را امکان پذیر سازد. پاداش ممکن است شامل پرداخت هایی به گونه رمز ارز باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد این پیشنهاد پاداش در سایت اینترنتی برنامه پاداش برای عدالت به آدرس  www.rewardsforjustice.net  موجود است. ما همه افرادی را که در مورد فعالیت های مخرب سایبری علیه زیرساخت های حیاتی ایالات متحده و خلاف قانون کلاه برداری و سواستفاده رایانه ای که توسط افراد تحت هدایت و یا کنترل یک دولت خارجی انجام شده اند، اطلاعات دارند  تشویق به تماس با دفتر پاداش برای عدالت از طریق کانال گزارش اطلاعات (بر اساس تور) به این آدرس می کنیم:

he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

لطفا توجه داشته باشید که دسترسی به این کانال نیازمند مرورگر تور است. از زمان تأسیس این برنامه در سال ۱۹۸۴، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار به بیش از ۱۰۰ نفر در سراسر جهان كه اطلاعات عملیاتی و کاربردی را برای جلوگیری از تروریسم، محكوم كردن رهبران تروریست ها، و برطرف کردن تهدیدهای امنیت ملی آمریكا فراهم کرده اند، پرداخت شده است.