Flag

An official website of the United States government

پناهندگان در ایالات متحده آمریكا مورد استقبال قرار می گیرند
7 در یک دقیقه بخوانید
10 فوریه 2021

Blinken infographic

فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن پیامی بلند و صریح می فرستد: پناهندگان در ایالات متحده آمریكا مورد استقبال قرار می گیرند. امروز، ایالات متحده دوباره متعد می شود با تمام افرادی که برای برنامه های پناهندگی در ایالات متحده اقدام می کنند، با وقار و احترام و بدون تبعیض رفتار کند. من مشتاقانه منتظر اجرای این دستور اجرایی به همراه تیم متخصصان متعهد وزارت امور خارجه و با شرکای خود در سایر ادارات و نهاد ها در حالی که با یکدیگر برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده و سایر برنامه های بشردوستانه را برای نسل های بعدی بازیابی می کنیم، هستم.

ما طی ماه ها و سال های آینده، برنامه پذیرش پناهندگان در ایالات متحده و سایر برنامه های بشردوستانه را بازسازی و گسترش خواهیم داد، تا آنها ارزش های ما را به عنوان یک کشور منعکس کنند و متناسب با نیاز جهانی، مطابق با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی ما، و همچنین مسئولیت اساسی ما برای تامین ایمنی و امنیت مردم آمریکا  باشند. 

 این دستور نوآوری را بر خواهد انگیخت و به منظور ارتقا اثربخشی بررسی امنیتی و تشخیص تقلب، کارآمد سازی رسیدگی به درخواست ها و تقویت تصمیم گیری داده محور، از  تخصص فن آوری بهره خواهد گرفت.  گام های مستحکم در این فرمان اجرایی همچنین باعث بهبود تعامل و هماهنگی در سطح ارشد و پر کردن خلاء قابل توجه کارگزینی در پست های  کلیدی که مسئولیت روند پذیرش پناهندگان و سایر برنامه های بشردوستانه را بر عهده دارند،‌ خواهد شد. 

 ایالات متحده به پردازش پرونده های عقب مانده رسیدگی خواهد کرد و فرایندهای بررسی امنیتی را که موثر، منصفانه، و کارآمد هستند، مطابق با اهداف بشردوستانه برنامه های ما و همچنین منافع امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده دنبال خواهد کرد. اگر میلیون ها آمریکایی در جوامع محلی در سراسر کشور که بسیار سخاوتمندانه از پناهندگان سراسر جهان استقبال کردند، وجود نداشتند، برنامه پذیرش پناهندگان در ایالات متحده در سطح کنونی نمی بود.  

 از این پس یک بخش کلیدی تلاش جمعی ما ایجاد پیوندهایی گسترده تر با برنامه های حمایت مالی عمومی و بخش خصوصی خواهد بود که این برنامه را تقویت خواهد کرد. این روش مکمل سیستم سنتی کار با شبکه نهاد های اسکان مجدد داخلی ما برای استقبال و استقرار پناهندگان جدید است.  وزارت امور خارجه سابقه طولانی مدت خود در زمینه دیدار، مشاوره و ارتباط منظم با مقامات ایالتی و محلی را برای برنامه ریزی و هماهنگی اسکان پناهندگان ادامه خواهد داد.  

برنامه پذیرش پناهندگان در ایالات متحده نیز بدون حمایت دو طرفه پایدار از سوی کنگره، درطی چند دهه گذشته، در سطح کنونی خود نمی بود.  فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن به طور رسمی  اقدامات اجرایی را لغو می کند که ماهیت قانون پناهندگی سال ۱۹۸۰ را با محدودیت هایی که برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده را تضعیف کردند، زیر سوال بردند.  

این فرمان اجرایی تنها نخستین گام در احیای مجدد برنامه پذیرش پناهندگان در ایالات متحده و بهبود سایر برنامه های بشردوستانه می باشد حتی در حالی که ما با چالش های ناشی از بیماری همه گیری کووید-۱۹ دست و پنجه نرم می کنیم. رئیس جمهور  بایدن نیت خود را برای افزایش قابل توجه جابجایی مجدد پناهندگان در طول چهار سال آینده آشکار کرد و ما متعهد به انجام هر چه سریعتر این امر هستیم.  با توجه به این اصلاحات جدید در برنامه پذیرش پناهندگان در ایالات متحده، من مشتاق مشورت با کنگره پیرامون برنامه رئیس جمهور برای افزایش قابل توجه هدف  گذاری سال مالی ۲۰۲۱ برای رسیدگی به وضعیت وخیم پناهندگان و شروع روند افزایش ظرفیت این برنامه برای پذیرش سالانه پناهندگان بیشتر در سال های مالی آتی‌ هستم. من در زمانی که آسیب پذیرترین مردم جهان به بیشترین نیاز را به ما دارند با دیدگاه بلند پروازانه رئیس جمهور جهت احیای این عناصر مهم رهبری ایالات متحده در امور بشردوستانه در سطح جهانی هم عقیده هستم.

-تونی بلینکن، وزیر امور خارجه