Flag

An official website of the United States government

کارزار شانزده روزه برای پایان دادن به خشونتهای جنسیتی
2 در یک دقیقه بخوانید
29 ژوئن 2023

print sharing button

« نمی خواستم کسی برای من دلسوزی کند. تنها چیزی که می خواستم این بود که کسی کمکم کند شغلی پیدا کنم تا بتوانم شکم بچه هایم را سیر کنم.»

نادیا بانو، ۳۲ ساله، اهل پنجاب پاکستان، قربانی اسیدپاشی است. پس از گذشت ۴ سال و ۱۷ عمل جراحی او از نظر جسمی بهبود یافته اما از نظر روحی هنوز راه درازی در پیش دارد.

نادیا در یکی از دیدارهایش با پزشک معالجش از یکی از برنامه های سازمان توسعه بین المللی آمریکا با عنوان طرح برابری جنسیتی باخبر شد. این برنامه کمکهای مالی را در اختیار سازمانهای پاکستانی قرار می دهد تا هزینه طرحهایی برای گسترش عدالت برای زنان، افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق زنان و برخورد با خشونتهای جنسیتی را تامین کنند.

نادیا، تحت پوشش این طرح دوره های عکاسی و هنرهای تجسمی را پشت سر گذاشت و به او دوربینی داده شد تا بتواند از طریق هنر جدیدی که آموخته بود گامهای جدیدی برای کسب درآمد و تامین هزینه زندگی اش بردارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از این برنامه به این پیوند مراجعه کنید: