گزارش: ایران 1.7 میلیون نفر را در محدوده تهران به زندان انداخته است.

یک گزارش سال 2019 اشاره میکند که مقامات ایرانی در چهار دهه گذشته دست کم 1.7 میلیون از مردم خود را در محدوده تهران دستگیر و زندانی کرده و بسیاری نیز اعدام شده اند.

بنا بر گزارش خبرنگاران بدون مرز، در میان آنها بیش از 5700 اعضای اقلیت مذهبی بهایی و حداقل 860 خبرنگار و خبرنگار-مردمی بوده اند. این سازمان غیر دولتی مستقر در پاریس گزارش “چهل سال دروغ های حکومتی” را در7 فوریه 2019 منتشر نمود.

این یافته ها بر اساس یک پرونده فاش شده است که جزئیات اقدامات قضایی بیش از چهل سال را شرح می دهد. اصولگرایان اسلامی، حکومت ایران را در 11 فوریه سال 1979 بر انداختند.

خبرنگاران بدون مرز در یک نطق خبری گفت: این اطلاعات میزان دروغ هایی که رژیم درباره محاکمه قضایی در ایران برای چندین دهه ساخته است را برملا می کند.

بسیاری از دستگیر شده گان همچنین از اعضای اقلیت های قومی و مذهبی، زندانیان وجدان، و فعالان یا مخالفان رژیم بوده اند.

درمیان دست یافته های تکان دهنده این گزارش: 61960 نفر زندانی سیاسی، شامل بسیاری از نوجوانان، از دهه هشتاد میلادی تا به حال دستگیر شده اند. این گزارش همچنین تایید می نماید که 4000 زندانی سیاسی در سال 1988 به فرمان روح الله خمینی اعدام شده بودند. ارقام این گزارش 7000 ایرانیانی را که رژیم در طول تظاهرات کشوری در نوامبر 2019 زندانی کرد را شامل نمی شود.

رژیم اینترنت را در 16 نوامبر 2019 یرای پوشاندن اقداماتش علیه اعتراضات که به دلیل افزایش قیمت بنزین شروع شده بود، قطع نمود. این اعتراضات به یک اعلام جرم گسترده بر ضد چندین دهه سرکوب و سوء مدیریت اقتصادی رژیم تبدیل شد.

کریسوف دلور، دبیر کل خبرنگاران بدون مرز گفت: وجود این چنین پرونده ای و موضوعات ثبت شده میلیونی آن نه تنها مقیاس سال ها دروغ گویی رژیم ایران که مدعی غیاب هر گونه زندانی سیاسی یا خبرنگار در زندان می باشد را نشان می دهد بلکه دسیسه دوزی های بیرحمانه ای که برای آزار مردان و زنان به دلیل عقاید و یا گزارش هایشان ظرف این چهل سال انجام داده شده است را نیز روشن می نماید.