بیانیه هتر نوآرت درمورد اولین سالگرد حمله سوریه با سارین به خان شیخون

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

بیانیه هتر نوآرت، سخنگو

۴ آوریل ۲۰۱۸

اولین سالگرد حمله سوریه با سارین به خان شیخون

یک سال پیش در چنین روزی رژیم اسد حمله هولناکی را با گاز اعصاب سارین علیه شهروندان خود در خان شیخون مرتکب شد، که تقریبا صد تن را، که بسیاری از آنها کودک بودند، کشت و صدها تن دیگر را مجروح کرد. ما در یادبود آن روز هولناک به یاد مردم سوریه و خانواده هایی که از دست دادن وحشتناک عزیزانشان را تجربه کردند، هستیم.

یک گروه تحقیق مستقل و بیطرف که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مامور یافته بود، تایید کرده است که رژیم اسد مسوول حمله در خان شیخون و سه حمله شیمیایی دیگر است. گزارشها در مورد استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه مردم سوریه ادامه دارد. رژیم اسد گستاخانه کنوانسیون سلاحهای شیمیایی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است و صدای طبل هیچیک از ادعاهای مهمل رژیم و یا حامیانش نمی توانند واقعیت را پنهان کنند.

در این میان روسیه با مانع شدن از تلاشهای بین المللی برای مسوول نگاه داشتن رژیم اسد برای این حملات بیشرمانه، به حفاظت از همپیمان سوری اش ادامه می دهد. در سازمان ملل متحد روسیه سه بار تجدید دستور تنها ارگان بین المللی مستقل مجاز برای تصمیم گیری در مورد مشخصه های این حملات را وتو کرده است. روسیه می تواند و باید به تضمین مسوول نگاه داشتن برای استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه کمک کند.

در این مناسبت اندوهبار ما بار دیگر با قویترین الفاظ ممکن استفاده از سلاح شیمیایی را در هر جا، توسط هر کس، و تحت هر شرایطی محکوم می کنیم و تعهد ادامه دار خود را به اطمینان حاصل کردن از اینکه مسوولین [چنین حملاتی] با عواقبی جدی روبرو شوند، تجدید می کنیم. ما از جامعه جهانی می خواهیم که به ما کمک کنند تا استفاده از سلاحهای شیمیایی را خاتمه دهیم.