۴۱ سال «فرار مغزها» از ایران

یک چهارم تحصیلکرده ترین شهروندان ایران هنگامی که فرصتی به آنها داده شود، کشور خود را ترک می کنند. آنها در جستجوی آزادی های بیشتر اجتماعی و مذهبی و موقعیت های بهتر شغلی از ایران می روند. 

یکی از کارکنان یک آژانس مسافرتی در تهران در فوریه سال ۲۰۱۹ به نشریه وال استریت جورنال گفت: «مردم کامپیوتر، فرش، تلفن و جواهرات خود را می فروشند تا هزینه خروج از کشور را تأمین کنند.» او افزود که «تعداد مراجعان به آژانس برای تقاضای ویزا، به ویژه ویزا برای کشورهای اروپایی، به طور چشمگیری افزایش یافته است.»

ایران در میان کشورهایی است که بالاترین آمار خروج شهروندانش از سرزمینشان را دارد.

از زمان انقلاب ۱۱ فوریه ۱۹۷۹ که طی آن اصولگرایان اسلامی دولت ایران را سرنگون کردند  تاکنون، حدود ۵ میلیون ایرانی آن کشور را ترک کرده اند.

یکی از دلایلی که بسیاری از ایرانیان از ایران خارج می شوند آن است که حکومت فاسد آن کشور حقوق بشر را نقض می کند و پیوسته اقلیت های مذهبی را به جرم عمل کردن به باورهای دینی شان، بازداشت و اعدام می کند.