بیانیه مارک تونر درباره ششمین سالگرد حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۱۴ فوریه ۲۰۱۷
بیانیه مارک تونر، سخنگوی موقت
ششمین سالگرد حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد

این هفته ششمین سالگرد بازداشت بدون تفهیم اتهام رسمی مقامات ارشد ایرانی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ ، مهدی کروبی و میر حسین موسوی، و همچنین همسر موسوی، فعال حقوق زنان، زهرا رهنورد، است. آنها همچنان در جمهوری اسلامی ایران تحت حصر خانگی هستند. ما خواستار آزادی فوری این افراد و همه زندانیان عقیدتی که به طور ناعادلانه در ایران محبوس هستند، هستیم.

ادامه حصر خانگی آنها در تضاد است با وظایف بین المللی ایران، از جمله تعهد به فراهم کردن حداقل دادرسی عادلانه تضمین شده و خودداری از قرار دادن شهروندان تحت دستگیری و بازداشت خودسرانه، بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران عضو آن است. ما در محکوم کردن ادامه بازداشت خودسرانه این سه تن بدون تفهیم اتهام یا دادرسی عادلانه و خواستن آزادی فوری آنها به جامعه جهانی می پیوندیم.

ایران باید به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین همه افراد در ایران، در تطابق با تعهدات بین المللی اش، از جمله تضمین حق آزادی مسالمت آمیز بیان برای همه افراد و حق شهروندانش در شرکت در جامعه جهانی و فرآیند سیاسی بدون ترس از دستگیری و بازداشت خودسرانه یا محرومیت از محاکمات عادلانه، احترام بگذارد.