عبدالفتاح سلطانی

نام: عبدالفتاح سلطانی

شغل: وکیل حقوق بشر

تاریخ بازداشت: سپتامبر ٢۰١١

اتهام: اقدامات تبلیغاتی علیه نظام، راه اندازی مرکز مدافعان حقوق بشر و تهدید امنیت ملی

حکم: ١۳ سال حبس و ٢۰ سال محرومیت از اشتغال به وکالت