عبدالله مومنی

نام: عبدالله مومنی

شغل: فعال دانشجو

تاریخ بازداشت: ژوئن ۲۰۰۹

اتهامات: حضور در گردهمآییها و فعالیتهای پس از انتخابات بر ضد امنیت ملی

حکم: هشت سال حبس

وضعیت کنونی: عبدالله مومنی در اسفند ۱۳۹۲ پس از گذراندن پنج سال محکومیت زندان، از زندان اوین آزاد شد.