عبدالرضا قنبری

نام: عبدالرضا قنبری

شغل: معلم ادبیات فارسی

تاریخ بازداشت: ۲۷ دسامبر ۲۰۰۹

اتهام: محاربه از طریق شرکت در تجمعات خیابانی در روز عاشورا و تماس با گروههای متخاصم

حکم اعدام، ولی بنا بر گزارشها در سپتامبر ۲۰۱۳ حکم اعدام وی به ۱۰ سال حبس تبدیل شده است.

او در اسفند ماه ۱۳۹۴ از زندان آزاد شد.