عدنان حسن پور

نام: عدنان حسن پور

شغل: روزنامه نگار

تاریخ بازداشت: ۲۵ ژانویه ۲۰۰۷

اتهام: جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه

حکم: ۱۵ سال حبس

وی در ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ آزاد شد