Flag

An official website of the United States government

پیشبرد جریان آزاد اطلاعات برای مردم ایران
2 در یک دقیقه بخوانید
23 سپتامبر 2022

 

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه

برای انتشار فوری

بیانیه وزیر آنتونی جی. بلینکن

۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲

پیشبرد جریان آزاد اطلاعات برای مردم ایران

امروز ما یک مجوز کلی را برای پیشبرد تلاش ها و تعهدات خود جهت اطمینان از دسترسی آزادانه مردم ایران به اطلاعات آنلاین صادر می کنیم. این بهنگام سازی مجوز وزارت خزانه داری را برای گسترش جریان آزاد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات مبتنی بر واقعیت برای مردم در ایران، مطابق با روش های جدید استفاده مردم از اینترنت، به ویژه فعالیت های ارتباطی رایج ایرانیان و استفاده از خدمات دیجیتال، به روز می کند. این اقدامات به مقابله با تلاش های دولت ایران برای نظارت و سانسور شهروندانش کمک می کند. در نتیجه این مجوز کلی بسط داده شده، شرکت های فناوری قادر خواهند بود خدمات دیجیتال بیشتری، از جمله دسترسی به خدمات رایانش ابری و ابزارهای بهتر برای افزایش امنیت آنلاین و حریم خصوصی را به مردم ایران ارائه دهند.

ما این گام را در مقابله با یک جو خشن بر می داریم. دولت ایران دسترسی اکثریت جمعیت هشتاد میلیونی خود را به اینترنت قطع کرده است تا مردم ایران و جهان نتوانند سرکوب خشونت آمیز معترضان مسالمت جو را ببینند. واضح است که حکومت ایران از مردم خود هراس دارد. مهسا امینی به طرز بی منطق و غم انگیزی جان خود را از دست داده است، و اکنون دولت ایران با خشونت معترضان صلح جو را که به حق به خاطر مرگ او عصبانی اند، سرکوب می کند.

در راستای مواجهه با این اقدامات، ما می خواهیم کمک کنیم تا مردم ایران منزوی نشده و در تاریکی قرار نگیرند. این گامی ملموس برای ارائه حمایت هدفمند از ایرانیانی است که خواستار رعایت حقوق اساسی خود می باشند.

برای اطلاعات بیشتر درباره اقدام امروز، لطفاً به بیانیه مطبوعاتی و مجوز کلی دی-۲ وزارت خزانه داری مراجعه نمایید.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0974

https://home.treasury.gov/system/files/126/iran_gld2.pdf