افشین کرم پور

نام: افشین کرم پور

شغل: وکیل مدافع حقوق بشر

تاریخ بازداشت: سپتامبر ٢۰١١

اتهام: تبلیغات علیه نظام، توهین به رهبری، توطئه برای بر هم زدن نظم عمومی

حکم: هفت سال و شش ماه حبس

وی در اسفند ماه ۱۳۹۳ از زندان آزاد شد.