علی اکبر محمد زاده

نام: علی اکبر محمد زاده

شغل: فعال دانشجویی

تاریخ بازداشت: فوریه ۲۰۱۱

اتهام: تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه نظام و اختلال در نظم عمومی

حکم: ۶ سال حبس