بیانیه سفیر هیلی در خصوص اعلامیه پرزیدنت درباره ایران

نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد

دفتر مطبوعات و دیپلماسی عمومی

۱٢ ژانویه ٢۰۱٨

بیانیه سفیر هیلی در خصوص اعلامیه پرزیدنت درباره ایران

امروز، پرزیدنت در اقدامی قاطعانه روشن کرد که ایالات متحده همچنان به مفاد توافق هسته ای با ایران پایبند می ماند، اما رفتار خطرناک و بی ثبات کننده ایران را تحمل نمی کند، و ما انتظار داریم که کشورهای دیگر نیز به ما بپوندند. اینجا در سازمان ملل، ما مشتاق دریافت همکاری های بین المللی جدید به منظور تقویت اقدامات علیه فعالیت های موشکی ایران، اجرای تحریم های تسلیحاتی که ایران نقض می کند، محدود کردن حمایت ایران از تروریسم، و  ادامه آشکار سازی موارد نقض حقوق بشر توسط ایران، هستیم. تمام این گام ها را می توان خارج از توافق هسته ای برداشت، اما اگر نتوانیم در مورد آنها به یک توافق بین الملی دست یابیم، آنوقت حتی روشن تر خواهد شد که توافق هسته ای مانعی بر سر راه صلح است. ما نباید به رژیم ایران اجازه دهیم تا از توافق هسته ای برای فراهم ساختن پوششی به منظور نقض انواع هنجارهای بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل استفاده کند .