سفیر هیلی پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره اورشلیم را وتو می کند.

نمایندگی دائم ایالات متحده در سازمان ملل

دفتر مطبوعات و دیپلماسی عمومی

۱٨ دسامبر ٢۰۱۷

سفیر هیلی پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره اورشلیم را وتو می کند.

سفیر نیکی هیلی، نماینده دائم ایالات متحده پس از وتوی پیشنویس قطعنامه شورای امنیت درباره اورشلیم، سخنانی را ایراد کرد. سفیر هیلی در سخنرانی خود از تصمیم پرزیدنت ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم بعنوان پایتخت اسراییل دفاع کرد و تاکید کرد که ایالات متحده هرگز تا این حد نسبت به صلح بین اسراییلی ها و فلسطینی ها متعهد نبوده است.
” اکنون تقریبا یک سال است که من با افتخار نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد بوده ام. این اولین باری است که از این حق آمریکایی برای وتوی یک قطعنامه شورای امنیت استفاده کرده ام. استفاده از [حق] وتو چیزی نیست که ایالات متحده مرتب آن را بکار گیرد. ما بیش از شش سال است که این کار را نکرده ایم. ما این کار را با خرسندی انجام نداده ایم، اما آن را از روی اکراه هم انجام نمی دهیم. این حقیقت که این وتو بخاطر دفاع از حاکمیت آمریکا و در دفاع از نقش آمریکا در روند صلح خاورمیانه بکار گرفته شده مایه شرمساری برای ما نیست؛ این باید برای باقی [اعضای] شورای امنیت مایه شرمساری باشد.”
“ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری برای کمک به مردم فلسطین تلاش کرده است. به مراتب.”
“آنچه ما امروز اینجا در شورای امنیت شاهد آن بودیم یک توهین است. این یک نمونه دیگر است از اینکه سازمان ملل متحده در پرداختن به مناقشه اسراییل-فلسطین بیشتر ضرر می رساند تا سود.”
” هیچ کشوری نمی تواند به ایالات متحده بگوید که باید سفارتش را در کجا قرار دهد. … ایالات متحده امروز، بخاطر این اقدام ساده درباره اینکه سفارتش را کجا قرار می دهد، مجبور شد که از حاکمیتش دفاع کند. این سخنرانی ثبت شده نشان می دهد که ما اینکار را با افتخار انجام دادیم. ما امروز، بخاطر به رسمیت شناختن این حقیقت ساده درباره پایتخت اسراییل، متهم شده ایم که به [روند] صلح لطمه زده ایم. این سخنرانی ثبت شده نشان می دهد که ما آن ادعای شرم آور را رد می کنیم.”