ادامه بازداشت خودسرانه دانشجوی آمریکایی در ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص ادامه بازداشت خودسرانه دانشجوی آمریکایی در ایران

نشست مطبوعات

۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

واشنگتن دی سی

کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده است که حکومت ایران هیچ “اساس قانونی ای برای دستگیری و محبوس کردن” دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه پرینستون، ژیو وانگ، نداشته است. سازمان ملل همچنین اشاره می کند که ایران حق او در برخورداری از دادگاهی عادلانه را “چندین بار نقض کرده”، که “محرومیت او از آزادی خودسرانه است”، و اینکه او باید “فورا” آزاد شود.
ایمنی و امنیت شهروندان ایالات متحده همیشه یک اولویت برای دولت ایالات متحده خواهد بود. همانطور که بارها گفته ایم، اتهامات علیه آقای وانگ بی اساس هستند و بازداشت او نشان می دهد که رژیم ایران به حاکمیت قانون احترام نمی گذارد. ما از رژیم ایران می خواهیم آقای وانگ را آزاد کند. ایران همچنین باید فورا همه شهروندان ایالات متحده را که ناعادلانه در ایران زندانی هستند و یا ناپدید شده اند، از جمله سیامک نمازی و رابرت لوینسون، آزاد کرده و به کلیه تعهدات و وظایف بین المللی مربوطه اش احترام بگذارد.