بیانیه وزیر خارجه کری در خصوص ترور سفیر روسیه، آندره کارلوف، در ترکیه

دفتر سخنگو

۱۹دسامبر۲۰۱۶

بیانیه وزیر خارجه در خصوص ترور سفیر روسیه، آندره کارلوف، در ترکیه

ایالات متحده ترور امروز سفیر روسیه، آندره کارلوف، در آنکارا را محکوم می کند. ما به یاد عزیزان وی، مردم روسیه و سایر مصدومانی که در این تیراندازی زخمی شدند، هستیم و برای آنها دعا می کنیم.
ما آماده ایم تا در تحقیقات درباره این حمله نفرت انگیز، که همچنین حمله ای به حق همه دیپلماتها برای داشتن امنیت و ایمنی در ترقی دادن به و نمایندگی ملت هایشان در سراسر دنیا بود، به روسیه و ترکیه مساعدت کنیم.