عاطفه ریاضی

عاطفه ریاضی، شهروند آمریکایی متولد ایران است و در ماه مه ۲۰۱۳ توسط بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان رئیس فنآوری اطلاعات سازمان ملل منصوب شد. خانم ریاضی فعالیت حرفه ای خود را در سازمان حمل و نقل شهر نیویورک آغاز کرده و در طی ۱۶ سال گذشته دارای پست های مهمی از جمله رئیس دفتر اطلاعات و مسئول اجرای «کارت مترو» در شهر نیویورک بوده است. خانم ریاضی از سال ۲۰۰۹ به عنوان مسئول ارشد سازمان مسکن شهر نیویورک مسئولیت طراحی و اجرای فنآوری ساختمان های هوشمند و شیوه هایی که موجب کاهش دادن هزینه ها می شوند را بر عهده داشته است. او همچنین به عنوان جانشین مدیرعامل مسئول اجرای کلیه طرح ها بوده است. وی پیش از همکاری با سازمان مسکن رئیس جهانی بخش اطلاعات و شریک ارشد در دفتر وکالت «اوگیلوی و ماتر» بود و در آنجا مسئول اجرای امور فنآوری، شبکه ها و مراکز اطلاعات بوده است.