آتنا فرقدانی

نام: آتنا فرقدانی

شغل: کاریکاتوریست و نقاش

تاریخ بازداشت: ۱۰ ژانویه ۲۰۱۵

اتهام: “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس” و “ساخت آثار هنری ای که ابراز کننده نافرمانی سیاسی هستند”

حکم: ۱۲ سال و ۹ ماه حبس

او در اردیبهشت ۱۳۹۵ از زندان آزاد شد.