بیانیه پرزیدنت اوباما به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگردحمله به پرل هاربر

بیانیه پرزیدنت اوباما به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگردحمله به پرل هاربر
کاخ سفید
دفتر سخنگو

هفتاد و پنج سال پیش در چنین روزی، حمله ای ناگهانی و بدون دلیل، بندری آرام را به دریایی از آتش تبدیل کرد. بیش از ۲۴۰۰ آمریکایی میهن پرست – نظامی و غیر نظامی، زن، مرد و کودک – در حمله به پرل هاربر جان خود را از دست دادند. فداکاری آنها میلیونها سرباز آمریکایی و “رزی پرچ کن”ها (نماد قدرت اقتصادی زنان در جنگ جهانی دوم) را نیرو داد تا به فراخوان دفاع از آزادی، در لحظه اوج آسیب پذیری اش، پاسخ دهند. در اولین ساعات پس از این حمله، پرزیدنت روزولت وعده داد که “مردم آمریکایی با قدرت صالحشان با پیروزی قوی، فاتح خواهند شد”. به لطف قهرمانیهای یک نسل، ما پیروز شدیم.
امروز میشل و من در یادآوری آنها که جانشان را در پرل هاربر از دست دادند – بسیاری از آنها نه چندان بزرگتر از پسر بچه ها بودند – و خانواده ها، همسران، خواهران و برادران، و دختران و پسرانی که هنوز خاطره عزیزانشان را در قلبهایشان دارند، به مردم آمریکا می پیوندیم. ما از سربازان و بازماندگان پرل هاربر، که ترس را شکست دادند، با جسارت به جنگ بدنامی رفتند، زندانیان را از بند فاشیسم آزاد کردند و مثالشان همچنان الهام بخش ماست، قدردانی می کنیم. چرا که این برجسته ترین نسل[آمریکاییان] فرا تر از وحشت جنگ، یک نظم بادوام جهانی را شکل دادند، محور طبقه متوسط شدند و شکوفایی آمریکا را انرژی بخشیدند. جسارت و جدیت آنها آن حقیقت بنیادین آمریکایی را به یاد ما می آورد، که از میان همه گروهها ما یکی هستیم و اینکه زمانی که ما در کنار هم بایستیم، هیچ کاری بزرگ نیست.
ما در این روز ملی یادمان پرل هاربر همچنین تاکید می کنیم که کار امن کردن و تقویت کردن کشورمان همچنان ادامه دارد. در حالی که ما هرگز نمی توانیم دین سنگینی را که به آنها که از طرف ما خدمت کردند، ادا کنیم، می توانیم تعهدمان را به حمایت از کهنه سربازان جنگهای آمریکا در همه نسلها، بزرگ بداریم.
به عنوان شاهدی بر اینکه سرسخت ترین دشمنان می توانند همپیمانان نزدیکی شوند، من مشتاقم تا در پایان این ماه به همراه نخست وزیر ژاپن، شینزو آبه، از یادمان USS Arizona بازدید کنم. این بازدید تاریخی ادای احترامی خواهد بود به قدرت آشتی و این حقیقت که ایالات متحده و ژاپن – متصل با همپیمانی ای که ۷۵ سال پیش قابل تصور نبود – به کار دوشادوش در جهت دنیایی صلح آمیزتر و امن تر ادامه خواهند داد.