تلاش برای پرتاب فضایی توسط رژیم ایران

بیانیه مطبوعاتی

رابرت پلدینو

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه

واشنگتن دی سی

۷ فوریه ٢٠۱٩

 

رژیم ایران در مخالفت با جامعه بین المللی، همچنان به تولید و آزمایش موشک های بالستیک ادامه می دهد، از جمله یک پرتاب فضایی دوم در کمتر از یک ماه گذشته که براساس گزارشها با شکست روبرو شد. وسایل پرتاب فضایی  از فناوری هایی استفاده می کنند که عملا یکسان و قابل جایگزین با آن فناوری هایی هستند که در موشک های بالستیک بکار می روند، ازجمله در موشک های بالستیک قاره پیما. این تلاش برای پرتاب، توانایی ایران را برای نهایتا ساخت چنان سلاحی که متحدان ما را تهدید می کند، پیش می برد.

رژیم ایران همچنان به سوءاستفاده از حسن نیت کشورها ادامه می دهد و در تکاپویش به دنبال یک نیروی موشکی بالستیک قدرتمند از قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل سرپیچی کرده است. رژیم ایران حتی درحالیکه اقتصادش دچار فروپاشی شده و مردمش در رنج بسر می برند، همچنان به افزایش سرمایه گذاری اش در آزمایش های موشکی و توسعه موشکی ادامه می دهد. امروز ایران بزرگترین نیروی موشک بالستیک در خاورمیانه را دارد. ایران همچنین سیستم های موشک بالستیک را به کنشگران بدخواه در منطقه صادر کرده و غیرنظامیان بیگناه را مورد تهدید قرار می دهد.

ایران با تلاش برای پیشبرد قابلیت های موشکی که متحدان ما را تهدید می کنند، به سرپیچی آشکار از قطعنامه شماره ٢٢۳۱ ادامه می دهد. باید به بی اعتنایی فاحش ایران به عرف های بین المللی رسیدگی شود. ما باید محدودیت های بین المللی سخت تری را برای بازداشتن برنامه موشکی ایران بازگردانیم. ایالات متحده همچنان در ایجاد حمایت در سراسر دنیا برای مقابله با فعالیت بی محابای موشکی بالستیک ایران خستگی ناپذیر عمل می کند، و ما همچنان به اعمال فشار کافی بر رژیم، از جمله از طریق اجرای کامل تحریم هایمان، ادامه می دهیم تا رفتار بدخواهانه اش را تغییر دهد.