محمد حسین کاظمینی بروجردی

نام: آیت‌الّله محمد حسین کاظمینی بروجردی

شغل: روحانی

تاریخ بازداشت: ۷ اکتبر ۲۰۰۶

اتهام: ۳۰ اتهام از جمله، محاربه، اقدام علیه امنیت ملی‌، ارتباط با جاسوس‌های ضّد انقلاب و غیره

حکم: ۱۱ سال حبس

از دیماه ۱۳۹۵ در مرخصی استعلاجی از زندان.