آزیتا رفیع زاده

نام: آزیتا رفیع زاده

شغل: معلم

تاریخ بازداشت: ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵

اتهام: “عضویت در گروه غیر قانونی و گمراه بهاییت با هدف اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیتهای غیر قانونی در موسسه آموزشی بهاییان”

حکم: ۴ سال حبس