بهاره هدایت

نام: بهاره هدایت

شغل: دانشجو و فعال حقوق زنان

تاریخ بازداشت: ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹

اتهام: توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهور، اقدام علیه امنیت ملی، اشاعه اکاذیب و تبانی و تجمع

حکم: هفت سال و نیم به علاوه دو سال محکومیت تعلیقی سابق

او در شهریور ۱۳۹۵ از زندان آزاد شد.