تحریم های تحت قانون سزار سوریه  

بیش از شش سال پیش، عکاس شجاع معروف به سزار با قاچاق عکسهاییاز سوریه که اثبات کننده  شکنجه و اعدام هزاران سوری توسط رژیم اسد در زندانهای رژیم  بود، جهان را تکان داد. این شجاعت عمل الهام بخش قانون محافظت غیر نظامیان سزار سوریه (قانون سزار) است که ۱۸۰ روز پیش با امضای پرزیدنتترامپ به قانون تبدیل شد و براساس آن کنگره آمریکا تحریم های شدید اقتصادی را برای ارتقاء مسئولیت پذیری در قبال اقدامات وحشیانه علیه مردم سوریه توسط رژیم اسد و همدستان خارجی آناعمال کرد. از امروز، مفاد تحریم های قانون سزار به طور کامل به اجرا درمی آیند.هر فردیدرهر جای دنیا با رژیم اسد تجارت کند، به طور بالقوه در معرض محدودیت های مسافرتی و تحریم های مالی قرار می گیرد. 

امروز وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه ۳۹تحریم را تحت قانون سزار و فرمان اجرایی ۱۳۸۹۴اعمال می كنند و این سرآغازی براییكکارزار پایدار فشار اقتصادی و سیاسی برای جلوگیری از درآمد و حمایتی است که رژیم اسد از آن برای  به راه انداختن جنگ و اقدام به جنایات گسترده علیه مردم سوریه استفاده می کند. 

ما بانی این مصیبت، بشار اسد و همسرش اسما اسد را تحت فرمان اجرایی۱۳۸۹۴ به ترتیب بخش های۲(a)(i)(A) و ۲(a)(ii) و همچنینبنیان گذاراینجنایات محمد حمشو و لشگر شبه نظامیایرانیفاطمیونرا تحت فرمان اجرایی۱۳۸۹۴ بخش ۲(a)(i)(D) تحریممیکنیم. ما همچنینماهراسد را همراهبالشگرچهارم نیروهای مسلحسوریهو رهبرآن غسان علی بلال و سامردانا را تحت فرمان اجرایی۱۳۸۹۴ بخش ۲(a)(i)(A) تحریممیکنیم. ودر آخر ما بشری اسد، منال اسد، احمد صابر حمشو، عمرحمشو، علیحمشو، رانیادباسو سمیهحمشو را تحت فرمان اجرایی ۱۳۸۹۴ بخش ۲(a)(ii) تحریممیکنیم. 

ما برای هدف قرار دادن افراد و مشاغل حامی رژیم اسد که مانع  دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز سیاسی طبق درخواستقطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل برای ایندرگیری می شوند،این کارزار را در هفته ها و ماه های آینده ادامه خواهیم داد. ما تحریم های بسیار زیادی را پیش بینی می کنیم و تا زمان توقف جنگ بی رحمانه و بی جهت اسد و رژیم وی علیه مردم سوریه  و توافق دولت سوریهطبق خواسته قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل با یک راه حل سیاسی برای این درگیری،  دست بر نخواهیم داشت.ما کارزار فشار اقتصادی و سیاسی خود را با همکاری کامل با سایر کشورهای هم فکر، به ویژه شرکای اروپایی خود، که تنها سه هفته پیش دقیقاً به همین دلایل، تحریم های خود را علیه رژیم اسد تمدید کردند، پیش خواهیم برد. 

بسیاری از ده ها افراد و شرکت هایی که امروز مورد تحریم دولت ایالات متحده آمریکا قرار گرفته اند نقش مهمی را در جلوگیری از رسیدن به راه حل سیاسی صلح آمیز برای درگیری ها در سوریه بازی کرده اند. عده دیگری در حالی که خود و خانواده هایشان  منفعت مالی بردند ، به فجایع رژیم اسد علیه مردم سوریه کمک مالی کرده اند. من  درباره  تحریم  اسما اسد، همسر بشار اسد  که با حمایت همسرش و اعضای خانواده أخرس،  به یکی از بدنام ترین سودجویان جنگ سوریه تبدیل شده است، اشاره ای ویژه  میکنم. اکنون هر فردی که با هریک از این افراد یا اشخاص تجارت کنند،‌ در معرض خطر تحریم قرار خواهند گرفت. 

بیش از نه سال است که رژیم اسد جنگی خونین را علیه مردم سوریه رهبری و اقدام به جنایاتی بیشمار کرده است که برخی از آنها به سطح جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از جمله کشتار، شکنجه، ناپدید شدن های اجباری، و استفاده از سلاحهای شیمیایی، ارتقا یافته اند. از آغاز این درگیری تا به حال بیش از نیم میلیون سوری جان باخته و یازده میلیون نفر –نیمی از جمعیت پیش از جنگ سوریه – آواره شده اند. هر ماه، بشار اسد و رژیم وی ده ها میلیون دلار را برای جنگ بی جهت، تخریب خانه ها، مدارس، مغازه ها، و بازارهای عمومی بر باد می دهند. جنگ مخرب آنها، بحران های انسانی را تشدید بخشیده و از رسیدن کمک های نجات بخش به افراد نیازمند جلوگیری کرده و بدبختی را برای مردم سوریه به ارمغان آورده است. 

ایالات متحده امریکا به همکاری با سازمان ملل و شرکای بین المللی خویش برای ارائه کمک های نجات بخش به مردم سوریه که همچنان به دست رژیم اسد رنج می کشند، متعهد می ماند. ما بزرگترین اهداکننده کمک های بشردوستانه به مردم سوریه هستیم واز زمان آغاز درگیری، بیش از ۱۰.۶ میلیارد دلار کمک های بشر دوستانه و بیش از ۱.۶ میلیارد دلار کمک های  دیگر و به منظور ثبات و پایداری را در سراسر سوریه  و حتی  در مناطق تحت کنترل رژیم اسد، فراهم کرده ایم. قانون سزار و دیگر تحریم های ایالات متحده امریکا علیه سوریه،‌ کمکهای بشردوستانه برای مردم سوریه را هدف قرار نمی دهد و مانع فعالیت های ثبات دهنده در مناطق شمال شرقی سوریه نمی شود. ما کمکهای بشردوستانه خود را از طریق شرکای بین المللی و سوری خود حتی در مناطقی که تحت کنترل رژیم هستند، ادامه خواهیم داد. 

زمان آن فرا رسیده که جنگ بیهوده و وحشیانه اسد به پایان برسد. امروز، رژیم اسد و کسانی که از آن حمایت می کنند یک انتخاب ساده پیش رو دارند: برداشتن گامی ثابت برای دستیابی به یک راه حل سیاسی پایدار برای درگیری در سوریه مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت و یا رویارویی با موج جدیدی از تحریم های فلج کننده. 

  • – وزیر امور خارجه، مایک پامپئو