درباره آبهای بین المللی و قوانین حاکم در اقیانوسها و دریاها چه می دانید؟

بیش از ۷۰ درصد سطح زمین از آب پوشیده شده است. چه قوانینی در اقیانوسها و دریاها حکمفرما هستند؟ این جایی است که یک قانون بنیادین درباره آب های بین المللی به نام “آزادی آب ها” مطرح می شود. این قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا بر حوزه های مختلفی مانند بازرگانی، سفر …

مطالب بیشتر»

آیا تحریم ها موثرند؟

مدت هاست که تحریم ها گزینه ای را در اختیار سیاستگزاران آمریکایی قرار داده اند تا، بدون درگیری نظامی، از آنها بعنوان یک اهرم در مذاکرات و برای تغییر رفتار یک کشور خارجی یا گروه خاصی استفاده کنند. در طول دو قرن گذشته ایالات متحده بارها از تحریم ها استفاده کرده و همچنان به بهینه …

مطالب بیشتر»
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر ∨