تغییرات سیاست مین های ضد نفر ایالات متحده آمریکا

White Houseایالات متحده امروز اعلام نمود که در آینده مین های ضدنفر تولید یا به شکل دیگری کسب نخواهد کرد. این سیاست شامل حصول مین های ضدنفر به منظور جایگزین کردن ذخیره مینهایی که اعتبارشان منقضی می شود نیز است. این اطلاعیه که در سومین کنفرانس بررسی پیمان اوتاوا در شهر مپوتو در موزامبیک ایراد شد، بر تعهد ایالات متحده بر اهداف و روحیه انساندوستانه پیمان اوتاوا تاکید دارد؛ پیمانی که استفاده، انباشت، تولید و انتقال مین های ضد نفر را ممنوع می سازد. ما همچنین طرح شبیه سازی و الگوسازیی با کیفیت بالا را در دست اجرا داریم که چگونگی کاهش خطرات مربوط به نابودی مین های ضد نفر را تعیین می کند. سایر جنبه های  سیاست مین های ایالات متحده تحت بررسی باقی می مانند، و زمانیکه بتوانیم، نتایج این فرایند را منتشر خواهیم کرد.

این اطلاعیه گام مهم دیگری در سیاست مین های ما به شمار می رود. این اقدام در پی گامهای پیشین است که به منظور پایان بخشیدن به استفاده از همه مین های غیرقابل تشخیص و مین های ماندگار- که سالها پس از پایان درگیری ها می توانند فعال باقی بمانند- برداشته شده اند.

ایالات متحده همچنین به تنهایی بزرگترین حامی مالی (برنامه) اقدام انساندوستانه (علیه) مین است، که نه تنها شامل جمع آوری مین های زمینی بلکه درمان و برنامه های آموزشی برای کسانی می شود که بر اثر مین های زمینی و سایر وسائل انفجار جنگی مجروح شده اند. از زمان تاسیس برنامه اقدام انساندوستانه مین در سال ١٩٩٣، ایالات متحده بیش از دو میلیارد و سیصد میلیون دلار کمک های نقدی به بیش از ٩۰ کشور برای از بین بردن سلاح های غیر متعارف کرده است. ایالات متحده از طریق این کمک ها موارد زیر را انجام داده است:

  • کمک به ١۵ کشور برای عاری شدن از اثرات انساندوستانه ناشی از مین های زمینی؛
  • فراهم کردن کمک های اورژانسی برای از بین بردن و کاهش سلاح غیر متعارف از جمله مین های زمینی و سایر مهمات عمل نکرده در بیش از ۱۸ کشور؛ و
  • اهدای وسائل کمکی و سایر خدمات توانبخشی به بیش از ۲۵۰هزار نفر در ٣۵ کشور بنیاد بازماندگان قربانیان جنگ «لیهی» که توسط سازمان توسعه بین المللی ایالات متحده مدیریت می شود.

این کمک های حیاتی ایالات متحده به تحکیم صلح در کشورهای جنگ زده کمک می کند و راه را برای بازیابی و توسعه هموار می کند. کوشش در جهت پاکسازی و برنامه های کمک به قربانیان زمین و زیرساخت ها را برای استفاده سازنده باز می گردانند و به توانبخشی و بازگشت مجدد قربانیان مین و بقایای مواد منفجره جنگی به جامعه کمک می کند.

اطلاعات بیشتر درمورد عملیات انساندوستانه پاکسازی مین و برنامه های تخریب سلاح های غیر متعارف توسط ایالات متحده را در این گزارش سالانه بخوانید: To Walk the Earth in Safety