بیانیه سفیر هیلی درباره انتشار گزارش استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه

 

نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد

دفتر مطبوعات و دیپلماسی عمومی

٢۶ اکتبر ٢۰١۷

بیانیه مطبوعاتی: سفیر هیلی درباره انتشار گزارش استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه

یافته هایی که امروز توسط سازمان “ممنوعیت سلاح های شیمیایی” و  تیمی از سازمان ملل متحده موسوم به مکانیسم تحقیقاتی مشترک (JIM) منتشر شد، نشان می دهد که  رژیم اسد در روز ۴ آوریل ٢۰١۷، با استفاده از گاز  سمی سارین در منطقه خان شیخون، علیه بیش از ١۰۰ غیرنظامی بی گناه اقدام به استفاده از سلاح های شیمیایی کرده است. تیم موسوم به JIM همچنین مشخص کرده است که در حمله ای که در  ١۶ سپتامبر ٢۰١۶ در  منطقه “ام حوش” سوریه صورت گرفت، داعش مسول استفاده از سلاح شیمیایی سولفور خردل بود. گزارش امروز، چهارمین نمونه تایید شده از استفاده رژیم اسد از سلاح های شیمیایی است، گرچه تعداد واقعی [این موارد] بسیار بیشتر است.

سفیر هیلی در این رابطه گفت: گزارش امروز آنچه را که ما مدتها صحتش را می دانستیم، تایید می کند. ما بارها و بارها، تایید [گروههای] مستقل مبنی بر استفاده رژیم اسد از سلاح های شیمیایی را می بینیم. و علی رغم این گزارش های مستقل، برخی کشورهایی را می بینیم که سعی می کنند از این رژیم حمایت کنند. اینکار باید همین حالا متوقف شود. نادیده انگاشتن این حجم عظیم شواهد در این باره، نشان دهنده یک بی اعتنایی تعمدی نسبت به عرف های بین المللی ای است که بطور گسترده مورد توافق قرار گرفته اند. شورای امنیت باید پیامی روشن بفرستد که استفاده از سلاح های شیمیایی توسط هرکسی، تحمل نخواهد شد، و این شورا باید کار بازرسان بی طرف را کاملا حمایت کند. کشورهایی که اینکار را نمی کنند، از دیکتاتورها یا ترویست هایی که از این سلاح های شیمایی وحشتناک استفاده می کنند، هیچ بهتر نیستند.