یادبود قتل عام ماهشهر و تحریم مقامات ایرانی به دلیل مشارکت در نقض فاحش حقوق بشر

یک سال پیش، در حالی که رژیم ایران تاریکی دیجیتالی را برای پنهان کردن شواهد سرکوب وحشیانه خود دراعتراضات نوامبر گذشته در ماهشهر تحمیل می کرد، حدود ١۴٨ غیرنظامی ایرانی را درآن شهر کشت. معترضان و رهگذران توسط تک تیراندازها از پشت بام ها مورد هدف قرار گرفتند، و توسط خودروهای زرهی ردیابی و محاصره شدند و با مسلسل به رگبار بسته شدند. وقتی معترضین به نیزارهای اطراف پناه بردند، نیروهای رژیم آن منطقه را به آتش کشیدند و سپس به کسانی که قصد فرار داشتند شلیک کردند. هنگامی که خانواده های آنها تلاش کردند تا بقایای عزیزانشان را دریافت کنند، مقامات ایرانی به ازای هر گلوله ای که به بدن آنها اصابت کرده بود، صدها دلار مطالبه کردند. 

امروز، من تحریم سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حیدرعباس زاده و سرهنگ سپاه پاسداران رضا پاپی را مطابق بند ٧٠٣١ (سی) قانون تخصیص اعتبار عملیات خارجی و برنامه های مرتبط  وزارت امور خارجه تصویب شده در سال ٢٠٢٠، برای مشارکت آنها در نقض فاحش حقوق بشر از طریق برعهده گرفتن فرماندهی عملیات، برای مثال انکار آشکار حق زندگی در ارتباط با سرکوب خشونت آمیز اعتراضات توسط نیروهای امنیتی در نوامبر ٢٠١٩ در استان خوزستان، اعلام می کنم. این افراد و فامیل درجه یک آنها واجد شرایط ورود به ایالات متحده نیستند. وزیر اطلاعات ایران محمود علوی نیز توسط وزارت خزانه داری، تحت فرمان اجرایی ١٣۵۵٣ که تحریم برای نهادهایی که مرتکب نقض جدی حقوق بشر علیه مردم ایران می شوند را مجاز می داند، تحریم می شود. 

علاوه بر این، امروز ایالات متحده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ۵١ نهاد  و ١٠ فرد وابسته را تحت فرمان اجرایی ١٣٨٧٦ که تحریم ها برای نهادهای وابسته به دفتر رهبری را مجاز می داند، تحریم می کند.  این سازمان که ادعا می کند «بنیاد مستضعفان» است، در واقع عامل اصلی سرکوب و فساد رژیم است و بسیاری از دارایی های آن در ابتدا از ایرانیان، به ویژه از اقلیت های مذهبی مانند بهائیان و یهودیان مصادره شدند. این بنیاد با ناقضان حقوق بشر، افراد دخیل در حمایت رژیم از تروریسم و و سازمانهایی دخیل در قتلهای وحشیانه نوامبر گذشته مشارکت دارد. این اقدام دستگاه ظلم و ستم رژیم را از بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه های فاسد خود محروم می کند.

کشورهایی که به حمایت از آزادی بیان و انجمن اعتقاد دارند، باید نقض فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم و با تحمیل پیامدهایی بر رژیم، احترام به کرامت، حقوق بشر، و آزادی های اساسی هر شخص را همانگونه که ما امروز انجام دادیم، مجدداً تأیید کنند. رژیم ایران قدرت خود را از طریق فشار بی رحمانه و بدون اهمیت برای رفاه مردم ایران، حفظ می کند. ایالات متحده همچنان در کنار مردم ایران خواهد ایستاد و خواستار این است که رژیم با مردم خود با احترام و عزتی که شایسته آنها است رفتار کند.