اطلاعات درباره واکسن های کووید-۱۹

اگر قصد دریافت واکسن های کووید-۱۹ فایزر، مدرنا، و یا جانسون اند جانسون را دارید، لطفا برگه های اطلاعات زیر را مرور کنید:

برگه اطلاعات واکسن فایزر – بایو ان تک

برگه اطلاعات واکسن مدرنا

برگه اطلاعات واکسن جانسون اند جانسون

چک لیست مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده